4-dimensionale competenties

Technische disciplines

 • Afwerkingen van Clean Rooms
 • HVAC/filtering
 • Black Utilities
 • Clean Utilities
 • Elektriciteit
 • Procescontrole
 • Milieumonitoring
 • Gebouwbeheersystemen
 • Productie- en procesuitrustingen (isolatoren, autoclaven, distilleervaten, ...)
 • Decontaminatie-/ontsmettingssystemen
 • Systemen voor de omgang met gespecialiseerde materialen

Project- & constructiebeheer

 • Projectbeheer
 • ACE maakt gebruik van PMI-methodologieën en -tools
 • Constructiebeheer
 • Inbedrijfstelling

Kennis van de behoeften & eisen van de eindgebruiker

 • Door de juiste methodologie toe te passen voor het definiëren van projecten in sterk gereglementeerde sectoren, kan ACE garanderen dat de eisen van alle stakeholders van het project in aanmerking genomen worden (productie, gebruiker, onderhoud, gezondheid/veiligheid/milieu, ergonomie, ...).
 • IQ/OQ/PQ-kwalificatie
 • Validatieproces
 • Bijstand op het vlak van regelgeving voor accreditatie

Optimalisering van de levenscycluskost

 • Afgezien van het ontwerp focust ACE zich ook op de optimalisering van de levenscycluskost van de installatie die zij ontwerpt. Dit houdt in dat er een specifieke aandacht uitgaat naar die 'Lice Cycle Cost' in verschillende fasen van het project, van ontwerp tot inbedrijfstelling.
 • Dankzij haar vermogen om het project transversaal te ontwerpen en te coördineren, zorgt ACE er vanaf de initiële fase van de projectomschrijving voor dat de behoeften afgetoetst en vertaald worden in kosteneffectieve concepten en installaties.