Opdrachten

Air Consult Engineering levert engineering- en adviesverlenende diensten op het vlak van GMP/validatie in de farmaceutische sector, de biotechnologie en de gezondheidszorg op basis van onze expertise in gecontroleerde omgevingen met een brede waaier aan toepassingen: Clean Rooms, steriele zones, bioveiligheid en bescherming tegen radioactiviteit, klimaatkamers, dierenverblijven, kritieke zones van ziekenhuizen, gespecialiseerde laboratoria waarvoor strenge beperkingen gelden, verdeling of productie van ultrazuivere nutssystemen, productie- en procesapparatuur (isolatoren, decontaminatiesystemen, …), omgang met gespecialiseerde materialen, …

Dankzij een multidisciplinair team van 50 mensen (inclusief architecten voor de afwerking van Clean Rooms) neemt Air Consult als onafhankelijke ontwerponderneming de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de bouw van nieuwe units, de renovatie van bestaande zones, kritieke tussenkomsten in de uitschakeling van faciliteiten en de oplossing van problemen bij bestaande installaties.

Air Consult Engineering intervenieert in alle fasen van het project en houdt daarbij rekening met de behoeften van alle stakeholders. Daarbij opteert ze steeds voor een transversale aanpak, gaande van projectomschrijvingen - op basis van haar GMP-expertise - over haalbaarheidsstudies, basisontwerpen, gedetailleerd ontwerpen, aanbestedingen, de uitoefening van het nodige toezicht op de uit te voeren werken en het constructiebeheer, tot een specifieke inbedrijfstelling en gedetailleerde kwalificatie van ganse faciliteiten.

Op die manier kan Air Consult Engineering al haar klanten, ongeacht hun sector, een volledig geïntegreerde benadering en aanpak op maat bieden.

In combinatie met haar industriële ervaring ontwikkelde Air Consult Engineering een betrouwbare methodologie op het vlak van projectbeheer en kan ze ook diensten leveren om benodigde proces-/productieapparatuur te identificeren, op te schalen en productieprocessen te automatiseren.