Maatwerk

Projectomschrijving & -programmering

 • Projectomschrijving (gebruikerseisen, ...)
 • Projectuitvoeringsplannen
 • Conceptueel ontwerp
 • Haalbaarheidsstudies
 • Audits en GAP-analyse (GMP, ...)
 • Capaciteitssimulaties
 • Masterplanning op siteniveau
 • Stroomanalyse
 • Systeemoptimalisering en verbeteringsplannen
 • Probleemoplossing en actieplannen (matiging, remediëring, ...)

Multidisciplinaire geïntegreerde engineeringdiensten

 • Basisontwerp
 • Gedetailleerd multidisciplinair ontwerp: mechanisch - HVAC, elektrisch, procescontrole, Clean Utilities, milieumonitoring en alarmsystemen, Black Utilities en energieoptimalisering
 • Gedetailleerd ontwerp: autoclaven, reinigingsmachines, decontaminatiekamers, klimaatkamers, distilleervaten, decontaminatiestations, isolatoren, ...

Kwalificatievalidatie

 • Risicoanalyse
 • Projectvalidatieplannen
 • Inbedrijfstellings- en kwalificatieprotocollen: opstelling, toezicht, ...

Projectbeheer

 • Projectbeheer volgens internationale normen van het PMI (Project Management Institute)
 • Aanbestedingen
 • Planning (in het algemeen of dagelijkse bouwplanning)
 • Rapporten over kosten en vordering van de werken

Constructiebeheer en/of toezicht op de uit te voeren werken

 • Constructiebeheer: dagelijkse coördinatie, lanceringsbijeenkomsten, toolbox meetings, veiligheids- en gezondheidscoördinatie
 • Technische coördinatie (3D, bebouwbaarheid, ...)
 • EHS-beheer (beheer van aanpalende activiteiten, ...)
 • Beheer van de werkzaamheden volgens het koninklijk besluit betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
 • Toezicht op de uit te voeren werken (werk- & brandvergunningen, Rx-testvergunningen, besloten ruimten, ...)
 • Veiligheidsaudits

Contractbeheer

Naleving van toepasselijke regelgeving en expertise

 • Opstelling van contractformulieren
 • Beheer van kandidaat-inschrijverslijsten
 • Offerteanalyse, informatiebijeenkomst, beslissingsmatrix
  • Validatie masterplanning
  • Structurering regelgevingsdossiers
  • Beheer van uitvoering kwalificatieactiviteiten
Schema Missions