Pharmacie hospitalière

Conformering aan de eisen beschreven in PIC/S PE 010-4 'Guide to good practices for the preparation of medicinal products in healthcare establishments' voor de ziekenhuisapotheken van het CHU van Charleroi die zich enerzijds op de nieuwe Marie-Curie-site bevinden en anderzijds op de bestaande André Vésale-site.

Betroffen fasen:

 • Gedetailleerde analyse van de bestaande lay-out (CHU Vésale) met analyse van de afwijkingen en mitigatie
 • Bepaling van de lay-out op basis van de behoeften van de gebruikers (CHU Marie-Curie)
 • Planning van de sleutelfasen voor het vervolg van het project
 • Bezorging van de masterdocumenten op kwalificatievlak, zoals de URS, het validatieplan, de effectbeoordeling en de kwalificatiematrix
 • Kwalificatie van de technische installaties (apparatuur, lokalen, interlocking, milieucontrolesysteem c) opstelling van protocollen, verloop van de tests en/of opvolging, opstelling van rapporten
 • Implementatie van procedures en optimalisering van de bestaande werkmethoden voor wat betreft:
  • de aankleding van de gerubriceerde lokalen de schoonmaak van de gerubriceerde lokalen
  • de milieumonitoring (deeltjes, ƒÊbio) voor de productieactiviteiten
  • de strategie van de Media Fills voor de steriele activiteiten
  • De periodieke hervalidatie van de apparatuur en de processen
 • Optimalisering van de apparatuur en de hulpmiddelen voor de routinematige en de dringende activiteiten

Dit project kaderde in een groter project, namelijk de bouw van het nieuwe ziekenhuis van het CHU van Charleroi: het Marie-Curie-ziekenhuis waarvan de apotheek de laatste zone van het ziekenhuis vormde, die nog gerealiseerd diende te worden, voordat het ziekenhuis zoals voorzien eind 2014 zijn deuren zou kunnen openen.
 

Op de André Vésale-site werden de productielokalen van de apotheek op datzelfde moment volop gerenoveerd.
De apotheek geldt als een kritieke zone die erg snel aan de behoeften van artsen en patiënten tegemoet moet komen. Een patiënt die een chemotherapiekuur volgt, moet zijn behandeling onmiddellijk krijgen, nadat er bloed van hem afgenomen werd en hij het respectieve voorschrift van de arts ontvangen heeft. Daarom werden alle stromen tussen de apotheek en de verschillende interfaces van het ziekenhuis (magazijn, distributie, patiënten) grondig bestudeerd om het bereidingsproces van de geneesmiddelen te optimaliseren.

Verder zien alle Belgische ziekenhuisapotheken zich geconfronteerd met een verplichting tot aanpassing en invraagstelling als gevolg van twee belangrijke gebeurtenissen:

 • de komst van de PIC/S-voorschriften (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) die de ziekenhuisapotheken veel strengere regels opleggen voor de bereiding van geneesmiddelen;
 • de aanzienlijke toename van het aantal kankerbehandelingen (cytotoxische stoffen en monoklonale antilichamen) en de zekere groei die ter zake nog verwacht wordt.

De voornaamste beperkingen van deze opdracht waren:

 • het opnemen van een kwaliteitsaanpak in een projectbenadering die al liep;
 • het harmoniseren van de praktijken op beide sites, zij het dan wel met verschillende lokalen en installaties;
 • het analyseren van de verschillende kwaliteitsrisico's in functie van de verschillende steriele producties die er in deze lokalen worden uitgevoerd.

​​​​​​​Dit complexe project werd aan Air Consult Engineering toevertrouwd omwille van haar expertise in het implementeren van een kwalitatieve benadering en een kwalificatie-/validatiestrategie die is aangepast aan de behoeften van de gebruikers in een moeilijke context qua planning en gelet op het beperkte budget.

Projectdatums
2013-2014
Project focus

HVAC en sanitaire voorzieningen
Elektriciteit, sterkstroom en zwakstroom
Afbouw, meubilair
Isolatoren, laminaire stroom en overkapping
H2O2-uitrusting sas

Kerncijfers

€ 4M
300-400m²