Realisatie van een cytotoxische en steriele zone

Het project bestond uit de creatie van White Rooms bestemd voor de bereiding van steriele en cytotoxische geneesmiddelen midden in een ziekenhuisapotheek.

Ingevolge een sterk doorgedreven haalbaarheidsstudie in aanwezigheid van de apothekeressen van het ziekenhuis en onze sectorale apothekeres, gespecialiseerd in GMP en kwaliteitsgarantie, werd de insluitingsoplossing met behulp van isolatoren weerhouden (in tegenstelling tot de optie met laminaire stromen).

Alle technieken en de uitrustingen werden gemodelleerd in 3D om aan de problemen in verband met de benodigde ruimte tegemoet te komen (hoogte onder plafond = 3 m) en het oppervlaktegebruik te optimaliseren.
Voornaamste aandachtspunten/uitdagingen:

  • Beantwoording aan de nieuwe PIC/S-reglementering
  • Integratie van de cytotoxische zone midden in de apotheek van het ziekenhuis met beheersing van de contaminatierisico's (creatie van sluizen, analyse van de apotheekstromen)
  • Beperktheid van de ruimte die voor de hele apotheek beschikbaar was
  • Nieuwe isolatietechnieken en H2O2-decontaminatie
  • Inschrijving in het kader van overheidsopdrachten
Projectdatums
2011-2015
Kerncijfers

100 m²

€ 950 k