Rollen

Projectbeheer ('bouwheerschap')

Air Consult Engineering neemt ook de leiding van het projectteam op zich, naast de rol van onderneming die instaat voor het mechanische/elektrische ontwerp.

Dat is een bijzonder efficiënte manier van werken, wanneer het project voornamelijk aangestuurd wordt door de mechanische/elektrische installaties.

Leider of partner in een 'ontwerp- en bouwteam' of in een 'bouwteam'

Voor snel uit te voeren projecten kan de klant een ontwerp- en bouwteam samenstellen, waarbij hij voorafgaand aan het project de leveranciers selecteert, waar hij de voorkeur aan geeft en die deel zullen uitmaken van het projectteam.

Air Consult kan de rol van leider of partner van het team vervullen, al naargelang het type en de omvang van het project en het respectieve belang van bouwactiviteiten en technieken.

Ontwerpteam bouwdiensten

Als onderdeel van een projectteam ontfermt Air Consult Engineering zich over het mechanische/elektrische ontwerp, de selectie van de leveranciers en het toezicht op de uit te voeren werken tot aan de inbedrijfstelling, kwalificatie en validatie.

Air Consult treedt daarbij op als onderaannemer van de architect of van de projectmanager of wordt rechtstreeks aangesteld door de klant.

Adviesverlening

 • Programmering
  • Projectomschrijving
  • Haalbaarheidsstudies
  • Masterplanning faciliteit
 • Apparatuur & logistiek
  • Analyse van personeels- en materiaalstromen
  • Specificaties op het vlak van gespecialiseerde uitrusting
 • Techniek
  • Probleemoplossing bij bestaande systemen
  • Systeemverbeteringen en -optimalisering
  • Energieoptimaliseringsstudies
 • Regelgeving
  • Regelgeving, GMP-audits
  • Validatie masterplanning