Toepassingen

 • Clean Rooms (farmaceutica, micro-elektronica, ...)
 • Steriele en/of gesloten faciliteiten
 • Gecontroleerde omgevingen
 • Gespecialiseerde laboratoria op het vlak van onderzoek en ontwikkeling of kwaliteitscontrole: chemie, microbiologie, parfums, ...
 • Bioveiligheid & installaties die met radio-isotopen werken
 • Dierenverblijfsfaciliteiten
 • Ultrazuivere nutssystemen (gezuiverd water, water voor injectie, zuivere stoom, ...)
 • Productie-/procesuitrusting: o Autoclaven
  • Distilleervaten
  • Isolatoren
  • Diepvriezers
  • Afvullijnen
  • Weegstations
 • Milieumonitoringsystemen
 • Erg precieze (en voor hoge volumes bestemde) klimaatkamers/incubatoren
 • Ontsmettings-/decontaminatieprocessen
  • Decontaminatiestations voor effluenten
  • Luchtsluizen met waterstofperoxidedecontaminatie, ...
 • Omgang met gespecialiseerde materialen (gebruik van luchtkussens, ...)